Dokümanlar

Ürettiğimiz her şeyi ‘herkesin’ ve dolayısıyla ‘hiç kimsenin’ yapmaya çalışıyoruz

#copyleft, yani tüm hakları hiç kimsenin, çok ısrar ederseniz "tüm hakları çocukların"