Gizlilik Politikası

Bu Şubadapp uygulamamız ve sitemiz için gizlilik politikasıdır.

Son güncellenme: 25/09/2022

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır. Biz, Şubadap Çocuk, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki gerekçelerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soyisim, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi) özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir. Uygulamamız içerisinde kullanım veriniz dışında hiçbir bilginiz sunucuya aktarılmamaktadır. Üçüncü taraf uygulamaların topladığı veriler bizim denetimimizde değildir. 

Kullanım Verisi

Kullanım verisi bu hizmetin kullanılması durumunda otomatik olarak toplanıyor. Kullanım verisi, burada listelenenlerle sınırlı olmamak üzere, mobil aygıtınızın veya tarayıcınızın İnternet protokol adresi (IP adresi), mobil aygıtınızın türü, mobil aygıtınızın veya tarayıcınızın tekil kimliği, mobil aygıtınızın işletim sistemi, ziyarette kullandığınız bağlantılar, kullandığınız tarayıcı türü ve sürümü, ziyaretinizin tarih ve zamanı, sayfalarda harcadığınız zaman, tekil aygıt belirleyicileri ve diğer tanılayıcı veriyi içerebilir.

Diğer Sitelere ve Hizmetlere Bağlantılar

Uygulamamız bizim yönetmediğimiz başka sitelere veya hizmetlere bağlantı içerebilir. Eğer bu üçüncü taraf bağlantılara tıklarsanız ilgili üçüncü tarafın web sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret edeceğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi öneriyoruz.

Üçüncü taraf sitelerin ve hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları hakkında denetimimiz yok ve herhangi bir sorumluluk da almıyoruz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz çocuklar tarafından kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Yine de 13 yaş altındaki hiçbir çocuğun kişisel olarak tanımlanabilir verisini bilinçli bir şekilde toplamıyoruz. Eğer ebeveyn veya vasi olarak çocuğunuzun kendi kişisel verisini bizimle paylaştığını farkederseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer muvafakatname almadan 13 yaş altındaki çocukların kişisel verisini topladığımızı fark edersek bu bilgiyi sunucularımızdan silmek i̇çi̇n gerekli adımları atarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, ayrıca sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm cihazlarınızdan kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için bizimle aşağıdaki kanallardan iletişime geçebilirsiniz:

– E-posta aracılığıyla: [email protected] 

– İletişim sayfamızı ziyaret ederek: https://www.subadapcocuk.org/iletisim/ 

#copyleft, yani tüm hakları hiç kimsenin, çok ısrar ederseniz "tüm hakları çocukların"