Şubadap Kitaplar

Şubadap Çocuk şarkılarının bazılarının resimli kitaplarını da oluşturuyoruz. Böylece şarkılarda ele aldığımız konuları genişletmek ve farklı bir yolla daha ifade etmeye çalışıyoruz. 
* Şubadap Çocuk’un ürettiği tüm kitapları buradan ücretsiz okuyabilirsiniz. Çünkü bu kitapların ortaya çıkarmamızdaki asıl amacımız çocukların okuması. 
* Kitapların basılı hallerini edinmek ve bu yolla aynı zamanda da Şubadap Çocuk’a destek olmak isterseniz şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://www.pandora.com.tr/yayinevi/subadap-kitap/12832
#copyleft, yani tüm hakları hiç kimsenin, çok ısrar ederseniz "tüm hakları çocukların"