Sözsüz Altyapılar

Şarkı sözlerinin değiştirilmesini onaylamadığımızı, çalışmalarımızın herhangi bir ticari faaliyette kullanılmasına izin vermediğimizi belirtmek isteriz. Şarkıların sözsüz hallerini (playback), buradan indirebilirsiniz:

bit.ly/subadapplayback

#copyleft, yani tüm hakları hiç kimsenin, çok ısrar ederseniz "tüm hakları çocukların"